Formulare online

ATENȚIE!
La depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate sau pentru stabilirea reședinței se pot folosi atât formularele existente la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, cât și cele preluate de pe site.

În cazul utilizării formularelor preluate de pe site, acestea vor fi tipărite pe hârtie albă, format A4, față-verso.

Cerere eliberare act de identitate – PDF
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind reședința – PDF
Declarația privind primirea în spațiu – PDF
Declarația privind primirea în spațiu mandatar – PDF
Declarația pe propria răspundere privind locuința – PDF

Cerere drept de accesPDF
Cerere drept de intervențiePDF
Cerere drept de opozițiePDF
Cerere pentru formularul E401 – PDF