Formulare online

ATENȚIE!
La depunerea cererii pentru eliberarea actelor de identitate sau pentru stabilirea reședinței se pot folosi atât formularele existente la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, cât și cele preluate de pe site.

În cazul utilizării formularelor preluate de pe site, acestea vor fi tipărite pe hârtie albă, format A4, față-verso.